SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Laboratuvarlar

Güncelleme Tarihi: 10/07/2017

Biyokimya  

Laboratuvarımızda rutin biyokimya tetkikleri; karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri, iyonlar, pıhtılaşma ile ilgili testler, hormonlar, tümör markerları, Adenozin D Aminaz (ADA), tam idrar tetkiki, gaitada gizli kan, plevra ve diğer vücut sıvılarında istenen testler çalışılmaktadır. Poliklinik ve servis hastalarının sonuçları aynı gün içinde verilmektedir. Biyokimya uzmanı kontrolünden geçen tetkikler bilgisayar otomasyon sistemiyle servislerden ve diğer birimlerden izlenebilir. Biyokimyasal testler barkod sistemi ile tam otomatik otoanalizörlerde çalışılmaktadır.Kan gazları laboratuvarında kan gazları ve iyonlar çalışılmaktadır. Poliklinik laboratuvarında; polikliniğe başvuran hastalar için hemogram, sedimentasyon, kanama ve pıhtılaşma zamanı, biyokimyasal acil testler çalışılmaktadır ve sonuçlar aynı gün içinde verilmektedir.Mesai saatleri dışında, nöbet sistemi ile 24 saat hizmet verilmektedir.


Mikrobiyoloji


Laboratuvarımızda tüberküloz, tüberküloz dışı bakteriyoloji, moleküler mikrobiyoloji, immunoloji ve seroloji bölümlerinde hizmet verilmektedir. Tüberküloz tanısı için alınan örneklerden direkt bakı, kültür (MGIT 960 otomatize), Löwenstein Jensen besiyeri ve BACTEC 460 otomatize kültür sistemine ekim yapılmaktadır. Ayrıca tipik atipik mikobakteri ayrımı ve ilaç duyarlılık testleri çalışılmaktadır.
Bakteriyoloji'de gelen örneklerin direkt ve boyalı mikroskopik incelemesi, aerob ve anaerob bakteri kültürü, mantar direkt bakısı, mantar kültürü, üreyen kültürlerin manuel ve yarı otomatize bakteri tanımlamaları ve antibiyogramları yapılmaktadır. Ayrıca kan kültürü otomatize BACTEC 9050 sistemi ile çalışılmaktadır. Seroloji bölümünde Mikroelisa yöntemi ile tüm Hepatit markerları,TORCH serolojisi, total IgE, ekinokok IgG bakılmaktadır. Nefelometrik olarak akut faz reaktanları ASO, CRP, RF, C3, C4, immünglobulinler bakılmaktadır. Hemogram tam otomatize olarak çalışılmaktadır. 
Moleküler mikrobiyoloji laboratuvarında, direk hasta örneğinden tüberküloz PCR, ayrıca üreyen mikobakteri kültüründen mikobakteri tiplendirme ( 22 ayrı mikobakteri) çalışılmaktadır. Ayrıca yine hasta örneğinden atipik viral ve bakteriyel pnömoni etkenleri, aspergillus PCR, real-time PCR yöntemi ile çalışılmaktadır.İmmunoloji laboratuarında, IFA yöntemi ile ANA, AMA, ASMA, anti-ds DNA, ANCA, otoantikor testleri çalışılmaktadır. Gerekli hastalarda ANA profil 3 ve ANCA profil testleri ile doğrulama yapılmaktadır.Pataloji


Teknik araç ve gereç açısından son derece yeterli olan patoloji laboratuarımız 4 uzman doktor ile hizmet vermektedir. 
Laboratuvarımızda;

 

 

• Sitospin ile BAL ve plevra ponksiyon mai değerlendirilmekte, 
• Radyoloji ile birlikte Toraks Bilgisayarlı Tomografisi eşliğinde ince iğne aspirasyon biopsisi değerlendirilmekte, 
• Parafin blok ve preperatlar için arşiv hizmeti verilmekte, 
• Bölüm içi konsültasyon, 
• İmmünohistokimya ve histokimya çalışmaları yapılmaktadır.SFT

Şuan bulunduğu J blokta 2013 yılından itibaren mesai saatleri içerisinde hizmet veren Solunum Fonksiyon Testi Laboratuvarımızda; Bronkoprovakasyon testinde 1 adet cihaz, Body Pletismograf ve Karbonmonoksit Diffüzyon testinde 1 adet cihaz, Solunum Fonksiyon testinde 4 adet cihaz bulunmaktadır.
 
Laboratuvarımızda Body Pletismograf, Karbonmonoksit Diffüzyon testi, Reversibiliteli ve Düz Solunum Fonksiyon testi yapılmaktadır.
 
Solunum Fonksiyon testi laboratuvarı 4 hemşire, 1 bilgisayar operatörü ve 1 temizlik personeli ile toplamda 6 kişi ile hizmet vermektedir. Günde ortalama 300 hasta yılda ortalama 78.000 hasta memnuniyeti ile testlerimize devam etmekteyiz. 

Teknik araç ve gereç açısından son derece yeterli olan patoloji laboratuarımız 4 uzman doktor ile hizmet vermektedir. 
Laboratuvarımızda;

 

 

• Sitospin ile BAL ve plevra ponksiyon mai değerlendirilmekte, 
• Radyoloji ile birlikte Toraks Bilgisayarlı Tomografisi eşliğinde ince iğne aspirasyon biopsisi değerlendirilmekte, 
• Parafin blok ve preperatlar için arşiv hizmeti verilmekte, 
• Bölüm içi konsültasyon, 
• İmmünohistokimya ve histokimya çalışmaları yapılmaktadır.

Teknik araç ve gereç açısından son derece yeterli olan patoloji laboratuarımız 4 uzman doktor ile hizmet vermektedir. 
Laboratuvarımızda;

 

 

• Sitospin ile BAL ve plevra ponksiyon mai değerlendirilmekte, 
• Radyoloji ile birlikte Toraks Bilgisayarlı Tomografisi eşliğinde ince iğne aspirasyon biopsisi değerlendirilmekte, 
• Parafin blok ve preperatlar için arşiv hizmeti verilmekte, 
• Bölüm içi konsültasyon, 
• İmmünohistokimya ve histokimya çalışmaları yapılmaktadır.

Teknik araç ve gereç açısından son derece yeterli olan patoloji laboratuarımız 4 uzman doktor ile hizmet vermektedir. 
Laboratuvarımızda;

 

 

• Sitospin ile BAL ve plevra ponksiyon mai değerlendirilmekte, 
• Radyoloji ile birlikte Toraks Bilgisayarlı Tomografisi eşliğinde ince iğne aspirasyon biopsisi değerlendirilmekte, 
• Parafin blok ve preperatlar için arşiv hizmeti verilmekte, 
• Bölüm içi konsültasyon, 
• İmmünohistokimya ve histokimya çalışmaları yapılmaktadır.

Teknik araç ve gereç açısından son derece yeterli olan patoloji laboratuarımız 4 uzman doktor ile hizmet vermektedir. 
Laboratuvarımızda;

 

 

• Sitospin ile BAL ve plevra ponksiyon mai değerlendirilmekte, 
• Radyoloji ile birlikte Toraks Bilgisayarlı Tomografisi eşliğinde ince iğne aspirasyon biopsisi değerlendirilmekte, 
• Parafin blok ve preperatlar için arşiv hizmeti verilmekte, 
• Bölüm içi konsültasyon, 
• İmmünohistokimya ve histokimya çalışmaları yapılmaktadır.

Teknik araç ve gereç açısından son derece yeterli olan patoloji laboratuarımız 4 uzman doktor ile hizmet vermektedir. 
Laboratuvarımızda;

 

 

• Sitospin ile BAL ve plevra ponksiyon mai değerlendirilmekte, 
• Radyoloji ile birlikte Toraks Bilgisayarlı Tomografisi eşliğinde ince iğne aspirasyon biopsisi değerlendirilmekte, 
• Parafin blok ve preperatlar için arşiv hizmeti verilmekte, 
• Bölüm içi konsültasyon, 
• İmmünohistokimya ve histokimya çalışmaları yapılmaktadır.

Pataloji
Pataloji