İzmir SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
İzmir SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

"İŞ ve MESLEK HASTALIKLARI" Polikliniğimiz Hizmete Açılmıştır....

Güncelleme Tarihi: 12/11/2018

Hastanemizde “ İş ve Meslek Hastalıkları Polikliniği” hizmet vermeye başlamıştır.

İzmir’ de Hizmet Veren Üçüncü Poliklinik…

Türkiye genelinde İş ve meslek Hastalıkları poliklinik sayısı yediye çıkarken; hastanemiz, İzmir ilinde üçüncü poliklinik olarak hizmet verecek.

Hastalıkların İş ile İlişkisi Araştırılıyor…

Göğüs Hastalıkları uzmanlığının ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi ‘nde aldığı eğitim ile Türkiye’de 4. İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı olarak hastanede göreve başlayan Uzman Doktor Nur Şafak Alıcı, sunulan poliklinik hizmeti ile ilgili şunları söyledi : “Meslek hastalıkları ‘Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık.” olarak tanımlanır. Ülkemizde yaklaşık 32 milyon çalışan olduğu bilinmekte ve bu kişiler günün en az 8 saatini işyerlerinde geçirmektedirler. İş yeri ortamı; yapılan işe veya üretilen malzemeye göre fiziksel, kimyasal, ergonomik, psikososyal riskler içerir. Toz, gürültü, her gün bir yenisi ortaya çıkan özellikle endüstriyel ortamlarda kullanılan kimyasallar, titreşim gibi riskler sonucu çalışanların sağlığı bozulmaktadır. Polikliniğimizde tüm sektörlerden meslek hastalığı kuşkusu ile başvuran hastalara meslek hastalığı tanısını koymaya yönelik gerekli incelemeler yapılmaktadır. Sadece Astım ve toza bağlı akciğer hastalığı (pnömokonyoz) gibi solunum sistemi ile ilgili hastalıkları değil, kas iskelet sistemi, dermatolojik sorunlar başta olmak üzere tüm sistemler ile ilişkili hastalıklar değerlendirilmektedir. Poliklinik sürecinde olguların sağlık sorunlarının tanımlanması (tanı) ve bu sağlık sorunlarının, hastalıkların iş ile ilişkisi araştırılmaktadır. İlgili yasa gereği meslek hastalığı tanısı konulan olgular Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu’ na bildirilmektedir.”

İş ve Meslek hastalıkları poliklinik hizmetinin önemine değinen hastane Başhekimi Eğt. Gör. Uzm. Dr. Enver Yalnız, şöyle konuştu : “Özellikle bazı akciğer hastalıklarını tetikleyen fiziki etkenlere maruz kalan kişilerin hastalıklarını, yaptıkları meslekle bağlantılı olarak değerlendirmek gerekmektedir. Son yıllarda ülkemizde bu konuyla ilgili önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu alanda bir branşlaşmaya gidilmiş, İş ve Meslek Hastalıkları uzmanlığı eğitimi akademik düzeyde verilmeye başlanmıştır. Hastanemizde açılan İş ve Meslek Hastalıkları polikliniğimizde göreve başlayan Uzman Doktor Nur Şafak Alıcı’ ya başarılar diliyorum.”

  • _MG_8135.JPG
  • _MG_8141.JPG
  • _MG_8147.JPG