Eğt. Gör. Doç. Dr. FİGEN TÜRK
07 Ocak 2020Derece

Bölüm/Program

Yıl

Y.Lisans

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

1998

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

İzmir S.B.Ü. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi GÖĞÜS CERRAHİSİ

2004

Doçent Doktor

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi AD.

2013


Yabancı Dil  İngilizce

Görevler :

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

İzmir S.B.Ü. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

22.06.1999-17.09.2004

Uzm.Dr

İzmir S.B.Ü. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

17.09.2004-09.03.2005

Uzm. Dr.

Ordu Devlet Hastanesi

09.03.2005-15.07.2009

Yrd. Doç

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD

15.07.2009-25.10.2013

Doç.Dr

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD

25.10.2013-15.03.2015

Eğitim Görevlisi

S.B.Ü. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göğüs Cerrahi Kliniği

15.03.2015-15.09.2015

Doç. Dr

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD

15.09.2015- 06.03.2016

Doç. Dr

SBÜ. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göğüs Cerrahi Kliniği

07.03.2016- devam ediyor

İdari Görevler:

Pamukkale Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği Akreditasyon Temsilcisi 15.09.2011-24.05.2012

Pamukkale Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Göğüs Cerrahi Bölüm kalite sorumlusu 24.05.2012 tarihinden itibaren

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem V, Solunum Bloğu, 2010-2011 akademik yılı Blok sorumluluğu

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem V, Solunum Bloğu, 2011-2012 akademik yılı Blok sorumluluğu yardımcılığı

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem V, Solunum Bloğu, 2012-2013 akademik yılı Blok sorumluluğu yardımcılığı

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem V, Task Kurulu üyeliği 2010 yılından itibaren

Pamukkale Üniversitesi Göğüs Cerrahi AD. Bölüm Başkanlığı 2014-2016

Projelerde Yaptığı Görevler:

‘Trakeotominin Translarengeal Entübasyonla Serbest Radikal Oluşumu Ve Akciğerlere Etkisi Açısından Karşılaştırılması’ 2010/BSP003 nolu projede

Proje yürütücülüğü: Figen Türk

C Atinkaya, F Türk, B Şahin, H Aybek, Y Ekinci, F Bir, A Yörükoğlu, H Atalay, G Yuncu, B Akdağ.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

Toraks Derneği

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

Akciğer Kanseri Derneği

UASK üyeliği

Ödüller :

1)2014 Journal Clinical and Analytical Medicine (JCAM) Dergisi En iyi makale ödülü

2014 Best article award to Comparison of PFT and Anatomic Resection methods in patients undergoing multiple thoracic surgery for malignancy synchronous, metachronous, metastatic lung tumors. Figen Türk , Gökhan Yuncu, Levent Aksoy

     2)Subglottik Stenozun Cerrahi Tedavisinde Damak Mukoza Greftinin Etkinliği
TÜSAD kongre en iyi sunu ödülü. Ümit Aydoğmuş, Adem Topkara, Metin Akbulut, Gökhan Yuncu, Figen Türk, Barbaros Şahin 37. TÜSAD Ulusal Kongresi 17-21 Ekim 2015. Sheraton Çeşme Otel

Spesifik İlgi Alanları :

- Akciğer kanseri ve cerrahisi

- EBUS

- Plevral Effüzyon

- Pnömotoraks

- Mediasten Kitleleri

- Göğüs Travmaları