Öğrt. Gör. Doç. Dr. KENAN CAN CEYLAN
02 Ocak 2020

EĞİTİM :

1978 – 1983        Gazi İlkokulu, Mut - Mersin

1983 – 1986        Mut İlköğretim Okulu, Mut - Mersin

1986 – 1989        Hacı Sabancı Lisesi, Mersin

1989 – 1995        Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

1998 – 2003        S.B.Ü. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Göğüs Cerrahisi Kliniği

* Uzmanlık tezi:  Bronşektazide on yıllık cerrahi tedavi sonuçlarımız

YABANCI DİLLER: 

İngilizce (iyi)

İŞ TECRÜBESİ: 

Girmeli Sağlık Ocağı, Nusaybin ve Nusaybin Devlet Hastanesi – Mardin(01/12/1995 – 02/02/1998)

SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir – Asistan (1998-2003)

SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir – Başasistan (2003-2012)

İzmir Ünv. Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı – Yardımcı Doçent  (2012 – 2012)

SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir – Başasistan (2012-2016)

SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir – Doçent (2014)

SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir – Eğitim Görevlisi (2016-halen)

YURDIŞI TECRÜBESİ:

Md Anderson Cancer Center, Thoracic Cardio Surgery Clinic, Houston-Texas – Observer (2009)

MESLEKİ İLGİ ALANLARI:

Minimal invaziv cerrahi (Akciğer, özofagus, metisten ve timus cerrahisi)

Akciğer kanseri cerrahisi, ekstended rezeksiyonlar

Trakea cerrahisi

Endobronşiyal tedaviler (Trakeobronşiyal stent uygulamaları ve endobronşiyal tedaviler)

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER:

Türk Tabibleri Birliği

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

Türk Toraks Derneği

Türk Akciğer Kanseri Derneği

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği

Akciğer Kanserleri Derneği

European Society of Thoracic Surgeons (ESTS)

International Association for the Study of Lung Cancer

European Respiratory Society (ERS)