Doç. Dr. SERKAN YAZGAN
22 Nisan 2021
Eğitim :

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Uludağ Üniversitesi

1996

Tıpta Uzmanlık

Göğüs Cerrahisi

İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hast ve Göğ Cer Eğt Arşt Hast

2003

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Pratisyen

Zonguldak Sivriler Sağlık Ocağı

1996-1997

Pratisyen

Bursa Büyükorhan Sağlık Merkezi

1997-1998

Asistan Doktor

İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hast ve Göğ Cer Eğt Arşt Hast

1998-2003

Uzman Doktor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2005-2013

Uzman Doktor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hast. ve Göğüs Cerr. SUAM

2013-…

İdari Görevler:

Baştabip Yardımcısı – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bilimsel Kuruluşlara Üyelik:

- Türk Göğüs Cerrahisi Derneği (TGCD)

- Türk Toraks Derneği (TTD)

- Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)

- Akciğer Kanserleri Derneği (AKAD)

- Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD)

- European Respiratory Society (ERS)

Yabancı Dil     : İngilizce 

Ödüller:

1. Tek İstasyon N2 Varlığında Cerrahi Sonuçlarımız – VII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi En İyi Sözel Bildiri Ödülü (24-27 Kasım 2016)

2. Bronkoplevral Fistüller: Zorlu Bir Komplikasyon, 50 Hastanın Sonuçları – Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi – Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu Poster Ödülü (1-5 Nisan 2015)

3. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde pnömonektomi sonrası bronkoplevral fistül: İnsidans, risk, tedavi – 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi – Sözel Bildiri İkincilik Ödülü (4-7 Mayıs 2017)

Katıldığı Kurslar:

  • Toraks Derneği, Mediastinoskopi Kursu, 5 Kasım 2001, İstanbul
  • Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, Mediasten Cerrahi Kursu, 24 Nisan 2002, Antalya
  • Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Toraks Travmaları Kursu, 23 Nisan 2003, Antalya
  • II. Ege Dahili Tıp Günleri, Olgularla Tartışmalı EKG Kursu, 26-29 Mart 2003, İzmir
  • Türk Cerrahi Derneği, Cerrahın Sorumlulukları ve Komplikasyon – Malpraktis Ayrımı Kursu, 08 Ekim 2011, Kırşehir
  • Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, Solunum Fonksiyon Testleri Kursu, 2-6 Nisan 2014, Antalya
  • ASYOD, Göğüs Hastalıkları Acilleri Kursu, 24 Mayıs 2014, İzmir
  • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı, 28 Mayıs 2014, İzmir
  • 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, ESTS Perspective on Thoracic Oncology (Torasik Onkoloji’ye ESTS Bakış Açısı) Kursu, 23-26 Nisan 2015, Antalya
  • Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, Trakeal, Bronşiyal ve Vasküler Sleeve Rezeksiyonlar (Pratik Uygulamalı) Kursu, 11-15 Nisan 2018

İlgi Alanları:

-Akciğer kanseri cerrahisi

- Videotorakoskopik göğüs cerrahisi (VATS)

- Bronkoplastik yöntemler

-Girişimsel tanı yöntemleri

- Akciğer kistleri

-Bronşektazi

- Pnömotoraks, göğüs duvarı ve mediasten tümörleri ve kistleri,

-Sempatikotomi (ellerde aşırı terleme)