T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kurumsal Amaç ve Hedefler

Güncelleme Tarihi: 04/03/2019KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER 2019

1. Düzeltici önleyici faaliyet sonuçlandırma oranını %80 ve üzerine yükseltmek
2. Sağlıkta Kalite Standartları puanımızın 95 ve üzerinde kalmasını sağlamak.
3. Bozuk olan refakatçi koltuklarının yenilenmesini sağlamak.
4. Hastaların acil çıkış merdivenlerinden transferini sağlayacak nitelikte sedyelerin alımını gerçekleştirmek.
5. Bina dışındaki kalorifer borularını değiştirmek.
6. Kantinde satılan ürün fiyatlarının yüksekliğinden olan hasta şikayet sayısını (10 ve altı) azaltmak.
7. 6. Göğüs Servisi Tadilatının yapılmasını sağlamak.
8. K blok ve E blok Hasta odalarına televizyon alımının yapılması
9. Net borcun tahakkuk oranını düşürmek.
10. Borçluluk gün sayısını düşürmek.
11. Ortalama aylık giderimizi düşürmek
12. 2019 yılı içinde de en az 2 sosyal faaliyet düzenlemek.
13. Çalışan motivasyonunu arttırmak ve verimliliği üst seviyeye çıkarmak için en az 1 adet ödüllü yarışma düzenlemek.
14. 2019 yılı içinde en az 5 hemşirenin kongre- sempozyum katılımını sağlamak.
15. Yatan hastaların yemeklerden memnuniyet evet oranlarını % 85 ve üzerine çıkarmak.
16. Morg SKS oranını 2019 yılı için % 90 ve üzerinde tutmak.
17. P1 binası arkası ve TBC karşısı bahçe tuvaletlerini yenilemek, modernize etmek.
18. Engelli otopark sayısını % 50 oranında artırmak.
19. Teknik atölye sarf ve demirbaş malzemelerinin giriş ve çıkış kontrollerini sağlamak, barkod sistemine geçmek.
20. Hastane bahçesindeki hurdaların tek bir korunaklı alanda toplanması için hurdalık yapmak.
21. TBC binası, K blok yatan hasta servisleri ve bina boyalarının yapılmasını sağlamak.
22. Temizlik hizmetinde görevli personellere yönelik 2019 yılı eğitimlerini % 100 tamamlamak.
23. Raporlama süresinin hedeflenen rakamın altına inmesini sağlamak. (sitoloji 6 gün, biyopsi 10-13 gün, ameliyat 20-25 gün).
24. Laboratuvarımızda mevcut demode (sık arıza çıkaran) cihazların yenilenmesini sağlamak.
25. İHK paneline ALK, ROS ve PDL1 testlerin eklenmesini sağlamak.
26. Yemekhane ve İdari binada «Sıfır Atık Projesini» uygulamak.
27. Sorunların Hasta Hakları Birimine ulaşmadan değerlendirilerek çözülmesi, sağlık çalışanına şiddetin önlenmesi ve hasta Hakları Biriminin etkinliğinin artırılması. Bunun için Hasta Hakları Yerinde Değerlendirme Ekibi oluşturulması.