Evde Sağlık Hizmetleri
15 Nisan 2022

Evde Sağlık Hizmetleri Birimimiz Başhekimlik binası 1.katta bulunmaktadır.

Evde Sağlık Hizmetleri Nedir ?

Evde sağlık hizmetleri daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde; kişinin bulunduğu ev ortamında; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi, ilacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık ve bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini kapsayan bir hizmettir.

Evde Sağlık Hizmetleri İşleyişi :

Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanmak için önce Aile Hekimi ile Genel Koordinatör Merkezine başvurulur.(444 38 33 ) Gerekli randevu verildikten sonra hizmet süreci devam edilir. Randevu günü eve giderek ve/veya gerekliyse ambulansla hasta evinden alınarak hastaneye getirilmek suretiyle işlemleri yapılır. Evde sağlık hizmetleri kapsamında görevli ekibimiz tarafından hastalarımıza ev ziyaretleri yapılmaktadır.

Evde Sağlık hizmetleri birimi randevu sistemine dayalı olarak 24 saat içinde hizmet verme esasına göre çalışmaktadır. randevular hasta durumlarına göre birim hekimlerince ayarlanır.
Evde Sağlık hizmetlerinden kronik hastalığı nedeniyle hastanede sürekli yatarak tedavi olması gereken ,yürüyemeyen ve yatağa bağımlı olup özel ihtiyaçlarını dahi gideremeyecek durumda olan yatağa bağımlı hastalar ( örneğin Alzheimer, demans,felç gibi )diyabet komplikasyonlu hastalar, kanser hastaları,yatağa bağımlı engelli spastik çocuk hastalar yararlanabilmektedir. Yatağa bağımlı olmayan herhangi bir sağlık kuruluşuna gidebilecek durumda olan hastalar ,evde sağlık hizmetlerinden yararlanamamaktadır.

Evde sağlık Hizmetlerinde  Amaç Nedir?

Evde sağlık hizmetlerinde günlük yaşam şartlarını en az etkileyerek en doğru tedaviye ulaşmak yolu ile hastalığın ve yetersizliğin  etkilerini en aza indirmek ve aynı zamanda hastanın yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu hizmet ,yatağa bağımlı tedavisi ve bakımı devam eden hastalar için gereklidir.

Bu Hizmetler ;

-
Tedavinin takibi 
- Tahlillerin yapılması
- Tıbbi bakım rehabilitasyon hizmetlerinin hastanın evinde uygulanması sosyal ve psikolojik destek verilmesi amaçlanıyor.

Sağlıklı günler dileriz...

  • IMG_3056.JPG
  • IMG_2532.JPG
  • IMG_2533.JPG