Klinik Tanıtımı
21 Ocak 2019


IMG_8618.JPG

Hastanemizde bulunun Göğüs Hastalıkları klinikleri, tanı ve tedavi hizmeti sunarken diğer taraftan da uzman hekim yetiştirerek,asistan eğitim veren kliniklerimizdendir. Bölge hastanesi olmamız itibariyle Göğüs Hastalıkları poliklinik ve acil servisimize tüm Ege bölgesinden hasta müracaatı olmaktadır.

3 ayrı binada 6 Göğüs Hastalıkları kliniğimiz bulunmakta olup, toplam 211 yatakla Göğüs hastalıkları konusunda tanı ve tedavi hizmeti sunmaktayız. Bunun yanında 54 yataklı Tüberküloz kliniği, 14 yataklı Palyatif servisi, 23 yataklı 3. basamak göğüs hastalıkları yoğun bakım servisimiz de bulunmaktadır.

P6 binamızda 9, D blok binamızda 8 , Yıkıkkemer Semt polikliniğinde 1 adet Göğüs Hastalıkları polikliniğimiz yanında P2 binasında 7 adet Göğüs Onkoloji polikliniği, İntertisyel Akciğer hastalıkları polikliniği, Pulmoner Rehabilitasyon polikliniği, İş ve Meslek hastalıkları polikliniği, Sigara Bırakma polikliniği, Uyku hastalıkları polikliniği,  Girişimsel Akciğer hastalıkları polikliniklerimiz de mevcuttur.

Hastanemizde 32 si Uzman, 14’ü Başasistan, 21’i eğitim Görevlisi olmak üzere toplam 67 Göğüs Hastalıkları Uzmanı görev yapmaktadır. Bu hekimlerimizin 4’ü Profesör, 13’ü Doçent unvanına sahiptir.. Ayrıca 23 Göğüs Hastalıkları asistan hekimi eğitim görmektedir.

Kliniklerimizde özellikle ;akciğer kanseri, KOAH, Astım, İntertisyel akciğer hastalıkları, Sarkoidoz, Tüberküloz, Pnömoni, Pulmoner Emboli hastaları yatmaktadır. Poliklinik hastalarına veya yatan hastalara torasentez, plevral biyopsi, BT veya ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi, bronkoskopi, EBUS ( bronkoskopi+ultrason), bronkoalveoler lavaj, transbronşiyal iğne biyopsi, transbronşiyal iğne aspirasyon biyopsi, bronkoskopik fırça biyopsisi işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca akciğer kanseri hastalarının kemoterapi ünitemizde tedavileri yapılmaktadır.