Klinik Tanıtımı
04 Ocak 2019

Hastanemizde bulunan Göğüs Cerrahisi merkezi, bir taraftan tanı ve tedavi hizmeti sunarken, diğer taraftan da asistan eğitimi vererek, uzman hekim yetiştiren bir eğitim kliniğidir. Başta onkolojik göğüs cerrahisi olmak üzere, göğüs cerrahisi branşındaki tüm ameliyatlar, dünya standartlarında ve tedavi rehberlerine uygun şekilde yapılmaktadır.

Merkezimizde 2 tane tek, 6 tane iki yataklı ve 12 tane de üç yatağı olan, toplam 50 hastaya hizmet veren hasta yatağımız bulunmaktadır. Göğüs Cerrahisi yoğun bakım ünitemizde ise 7 yatak bulunmaktadır. Dört ameliyat odası ile haftanın her günü ameliyat alınabilmektedir.

cerrahi.jpg

Merkezimize başvuran onkoloji hastaları, multidisipliner bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Diğer branş hekimlerinin de (Göğüs Hastalıkları, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji, Nükleer Tıp ve Patoloji) katıldığı toplantılarda detaylı olarak incelemeler yapılmakta, bilimsel ve güncel veriler ışığında en uygun tedavi şekli planlanmaktadır. Göğüs Cerrahisi bölümü olarak, yukarıda belirtilen diğer branşlarla haftalık multidisipliner toplantıları rutin olarak gerçekleştirmekteyiz. Hastaların patolojik sonuçları detaylıca irdelenmekte ve ilgili branş hekimleri tarafından ilave tedaviye (kemoterapi veya radyoterapi) ihtiyaç olup olmadığı, eğer ihtiyaç varsa hangi ilaçların kullanılabileceğinin veya ışın tedavisi yönteminin planlanması, güncel ve bilimsel veriler temel alınarak belirlenmektedir. Ayrıca klinik olarak, hemen hergün cerrahi vaka toplantıları yapılmakta ve hastalar etraflıca incelenmektedir.

Minimal invazif göğüs cerrahisinde oldukça tecrübeli bir cerrahi ekibe sahip olan kliniğimiz, Göğüs Cerrahisi operasyonlarında giderek ön plana çıkan kapalı operasyon yöntemlerini (VATS) uygulamaktadır. Ağır ve ileri onkolojik Göğüs Cerrahisi ameliyatları, bilgi birikimi ve deneyim gerektirir. Bu alanda ülkenin önde gelen kliniklerinden biri olan merkezimizde, 1 profesör, 8 doçent, 6 uzman doktor ve 18 asistan çalışmaktadır.

 

Kısaca VATS diye isimlendirilen videotorakoskopik göğüs cerrahisi yöntemi nedir?

Bir video yardımı ile göğüs içinin görüntülenmesi ile yapılan 1.5-2cm’lik kesilerden çeşitli cerrahi aletlerin kullanılmasıyla gerçekleştirilen göğüs cerrahisi işlemidir. 


_MG_7788.JPG

 

Minimal invazif cerrahinin avantajları nelerdir?

• Teşhisin en çabuk ve doğru şekilde konulması ve tedaviye hemen başlanabilmesi 

• Ameliyat sonrası ağrının açık yöntemlerle kıyaslandığında daha az olması

• Ameliyat izinin küçük ve estetik olması, yara problemlerinin daha az olması

• Açık yöntemlerle kıyaslandığında komplikasyon oranının ve kanama miktarının daha az olması

• Hastanede kalış süresinin daha kısa olması

• İşe ve sosyal yaşantıya dönüşün daha çabuk olması

 

Minimal invazif göğüs cerrahi hangi hastalıklara uygulanır?

• Timus cerrahisi (timektomi operasyonu, timoma rezeksiyonu)

• Mediastinal kist ve kitle operasyonları 

• Akciğer nodül teşhisi için tanısal operasyon

• Akciğerin iyi huylu hastalıklarında (bronşektazi, kistik hastalıklar, konjenital hastalıklar) rezeksiyon

• Akciğer kanseri için rezeksiyon ve lenf nodu diseksiyonu 

• Akciğer zarı hastalıkları cerrahisi (pnömotoraks, plevral efüzyon boşaltılması, plevra biyopsisi, plevrektomi, dekortikasyon, ampiyem, mezotelioma) 

• El terlemesi (hiperhidroz) cerrahisi