Tıbbi Biyokimya
16 Temmuz 2018

Laboratuvarımızda rutin biyokimya tetkikleri; karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri, iyonlar, pıhtılaşma ile ilgili testler, kardiak markerlar, hormonlar,  Adenozin DeAminaz (ADA),ACE, tam idrar tetkiki, gaitada gizli kan, plevra ve diğer vücut sıvılarında istenen testler çalışılmaktadır. Poliklinik ve servis hastalarının sonuçları aynı gün içinde verilmektedir. Biyokimya uzmanı kontrolünden geçen tetkikler bilgisayar otomasyon sistemiyle servislerden ve diğer birimlerden izlenebilir. Biyokimyasal testler barkod sistemi ile tam otomatik otoanalizörlerde çalışılmaktadır.Kan gazları laboratuvarında kan gazları ve iyonlar çalışılmaktadır. Poliklinik laboratuvarında; polikliniğe başvuran hastalar için  kanama ve pıhtılaşma zamanı, biyokimyasal acil testler çalışılmakta ve sonuçlar aynı gün içinde verilmektedir.Mesai saatleri dışında, nöbet sistemi ile 24 saat hizmet verilmektedir.