Poliklinik Hakkında
15 Nisan 2022

Meslek hastalıkları; "Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık.” olarak tanımlanır. Ülkemizde yaklaşık 32 milyon çalışan olduğu bilinmekte ve bu kişiler günün en az 8 saatini iş yerlerinde geçirmektedirler. İş yeri ortamı; yapılan işe veya üretilen malzemeye göre fiziksel, kimyasal, ergonomik, psikososyal riskler içerir. Toz, gürültü, her gün bir yenisi ortaya çıkan özellikle endüstriyel ortamlarda kullanılan kimyasallar, titreşim gibi riskler sonucu çalışanların sağlığı bozulmaktadır. Polikliniğimizde tüm sektörlerden meslek hastalığı kuşkusu ile başvuran hastalara meslek hastalığı tanısını koymaya yönelik gerekli incelemeler yapılmaktadır. Sadece Astım ve toza bağlı akciğer hastalığı (pnömokonyoz) gibi solunum sistemi ile ilgili hastalıkları değil, kas iskelet sistemi, dermatolojik sorunlar başta olmak üzere tüm sistemler ile ilişkili hastalıklar değerlendirilmektedir. Poliklinik sürecinde olguların sağlık sorunlarının tanımlanması (tanı) ve bu sağlık sorunlarının, hastalıkların iş ile ilişkisi araştırılmaktadır. İlgili yasa gereği meslek hastalığı tanısı konulan olgular Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu’ na bildirilmektedir.

_MG_8147.JPG

İş ve Meslek Hastalıkları Polikliniğimiz;  D Blok 1. katta hizmet vermektedir.