Hasta Hakları Birimi

Hasta hakları uygulamalarının yürütülmesi amacıyla kurulan birimdir. Birime doğrudan başvuru yapılabildiği gibi, Sağlık Bakanlığı’nın Hasta Başvuru Bildirim Sistemi’nden (HBBS) internet yoluyla da başvuru yapılabilmektedir. (https://hastahaklari.saglik.gov.tr/

Hasta Hakları Birimi P1 Binasında bulunmaktadır. Dahili Telefon no : 2337
Hasta Hakları Birim Sorumlusu : Ayfer Zengin