DR.SUAT SEREN,GÖĞÜS HASTALIKLARI BRANŞINDA ÜLKEMİZİN EN FAZLA TERCİH EDİLEN HASTANESİ OLDU
12 Kasım 2018

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz Raporlama ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığının " Her Branşta ilk 100 Hastane- 2017 yılı Ocak-Ekim dönemi Poliklinik, Yatış, Yoğun Bakım ve Acil Servis istatistikleri raporu yayınlandı. Bu rapora göre Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ ne bağlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ülke genelinde Göğüs Hastalıkları branşında 171. 575 muayene sayısı ile birinci oldu.

171.575 Muayene Sayısı ile Yılın Birincisi…
Dünya standartlarına uygun, modern –teknolojik cihazlarla, alanında uzman kadrosuyla kaliteli sağlık hizmeti verdiklerini ifade eden Hastane Başhekimi Eğt. Gör. Uzm. Dr. Enver Yalnız : “ Bakanlığımızın yaptığı değerlendirme sonucu 2017 yılı içerisinde Göğüs hastalıkları branşında 171. 575 muayene sayısı ülkemizin en fazla hizmet veren hastanesi olduk. Hastanemiz, geliştirilmiş tetkik, tedavi yöntemleri, ileri teknolojik donanımı, sahip olduğu alt yapı ve imkânları doğrultusunda Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi alanında Türkiye’ nin sayılı, köklü merkezlerindendir. Kuzeyde Balıkesir güneyde Muğla ve doğuda Afyon ile yaklaşık 12 milyon insanın yaşadığı bir bölgeye hizmet sunmaktadır. Ayrıca İzmir, özellikle Konya, Mardin, Diyarbakır başta olmak üzere birçok yerden göç almış bir şehir olduğundan; sadece Ege bölgesinden değil bu illerden de hastanemize hasta başvurusu olmaktadır. Teknolojiyi ve tıbbi gelişmeleri, değişim göstermekte olan yöntem ve uygulamaları takip eden, çalışmalarıyla dünyanın kabul görmüş yayın-platformlarında yer almış, alanında uzman ve tecrübe sahibi, 7 ‘ si Doçent , 5 ‘ i Uzman olmak üzere 12 Eğitim Görevlisi, 16 Doçent ,30 Uzman, 22 Başasistan, 24 asistan doktordan oluşan bir kadroya sahibiz. Eğitim görevlisi ve Doçentlerimize ait poliklinikler haftanın belli günlerinde hizmet vermekte olup, her gün yaklaşık 40 göğüs hastalıkları polikliniği ile hasta kabulü yapmaktayız. 6 Göğüs, 1 Onkoloji, 1 İnterstisyel Akciğer Hastalıkları, 1 Sigara Bırakma, 1 Girişimsel Bronkoskopi, 2 Uyku Hastalıkları, 2 Tüberküloz polikliniğimiz bulunmaktadır. Ayrıca hastanemize bağlı olarak hizmet veren Yıkık Kemer Semt polikliniğinde de 1 Göğüs Hastalıkları polikliniğimiz mevcuttur.

%100’ e Varan Hasta Memnuniyeti…
Bütün uygulamalarımızda hasta/hasta yakını memnuniyetini esas alarak hizmet veriyoruz. Yaptığımız anket ve geri bildirim değerlendirmelerinden aldığımız sonuçlara göre; 2017 yılı Ayaktan Hasta memnuniyet oranı % 94,00, Yatan Hasta memnuniyet oranı %93,00 olarak tespit edilmiştir. %100 bir orana yaklaşan hasta memnuniyeti, çalışmalarımız konusunda doğru yolda olduğumuzu gösteren bir sonuçtur.

Göğüs hastalıkları ve cerrahisinde uygulanan tanı, tedavi yöntemleri ile başarılı sonuçlara imza atan, klinik araştırmalarıyla akademik yükselişe katkı sağlayan ve donanımını, tecrübesini hekim eğitimine yansıtabilmiş tüm eğitim görevlisi- doçent- başasistan-uzman ve asistan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çeşitli platformlarda kalitesi tescillenen hastanemiz, verilen üstün hizmeti artırarak sürdürecek çalışmalara devam edecektir.” dedi