Prof. Dr. SAMİ CENK KIRAKLI
29 Eylül 2020
Eğitim :

Derece

Bölüm/Program

Yıl

Doktor

Ege Üniversitesi- Tıp Fakültesi

1995

Tıpta Uzmanlıkİzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.ü. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz

2001

Yan Dal Uzmanlığı


Sağlık Bakanlığı- Yoğun Bakım

2012

Doçent DoktorÜniversitelerarası Kurul - Göğüs Hatalıkları

2013


Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

   Asistan Doktor

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1997- 2001

   Başasistan

İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi

(Bu süre içinde 3 ay süre ile Ege Ünv. Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD, Yoğun Bakım Ünitesi’ nde eğitim amaçlı rotasyon)

2001-2004

Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi

İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi

2004-2006

Yoğun Bakım Kurucu ve Sorumlu Hekimi

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erişkin Kapalı Yoğun Bakım Ünitesi

2007-2009

      Başasistan

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi

2009-2014

Yan Dal Eğitim Görevlisi Doçent Doktor

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi

2014- …

Yan Dal Eğitim Programı Yöneticisi

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım

2015-…

 Gözlemci Doktor

Londra Royal Brompton Hastanesi, ECMO merkezi

2017 Şubat

(1 Hafta)

Doçent Doktor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İç Hastalıkları AD. İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

2018-…

İdari Görevler:

1-Yoğun Bakım Sorumlusu. İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, 2004–2006.

2. Yoğun Bakım Sorumlusu. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erişkin Kapalı Yoğun Bakım Ünitesi, 2007–2009.

3. İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği, 2008.

4. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Yoğun Bakım Çalışma Grubu Başkan Yardımcılığı, 2009.

5. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 32. Ulusal Kongresi Solunum 2010 Organizasyon Komitesi üyeliği.

6. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir İli Hastaneleri Erişkin Yoğun Bakım Üniteleri Tespit ve Tescil Komisyon Üyeliği.

7. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 33. Ulusal Kongresi Bilimsel Komite üyeliği, 2011.

8. ― “Respiratory Care dergisi hakemliği, 2011.

9. ―Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi hakemliği, 2010.

10. 8. Ulusal Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi Genel Sekreterliği, 2011.

11. European Respiratory Society, Respiratory Intensive Care Assembly, Long Range Planning Committee (Uzun Dönem Planlama Komitesi) üyeliği, 2011.

12. Türk Toraks Derneği, Bilimsel Araştırma Yardımı Danışmanlığı, 2011.

13. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Yoğun Bakım Çalışma Grubu Başkanlığı, 2011.

14. Respiratory Case Reports dergisi danışma kurulu üyeliği.

15. Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği, Yeterlilik Kurulu üyeliği.

16. Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği, Akreditasyon Komisyonu üyeliği. 

17. Yoğun Bakım Yan Dal Programı Eğitim ve Ġdari Sorumlusu. Ġzmir Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, 2014

18- 13. Ulusal Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi Genel Sekreterliği, 2016.

Yeterlilik Belgesi: Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu’ ndan Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı Yeterlilik Belgesi (2002). Resertifikasyon: 2015

Bilimsel Kuruluşlara Üyelik:

1-Türk Tabipler Birliği

2. Türk Toraks Derneği

3. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

4. Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği

5. Türk Yoğun Bakım Derneği

6. American Thoracic Society

7. European Respiratory Society

8. European Society of Emergency and Intensive Care Medicine

Yabancı Dil     : İngilizce 

Ödüller:

1. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Kimya Yarışması Ege Bölgesi Teşvik Ödülü, 1989.

2. Sözlü Bildiri Altın Sponsorluk Ödülü. ERS Annual Congress, Copenhagen 2005.

3. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 31. Ulusal Kongresi, Sözlü Bildiri Ödülü, 2009.

4. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, Yurt Dışı Yayın Ödülü, 2010.

5. Sözlü Bildiri Gümüş Sponsorluk Ödülü. ERS Annual Congress, Barcelona 2010.

6. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, Yayınlanmış Kongre Bildirisi Ödülü, 2011.

7. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, Sözlü Bildiri Ödülü, 2012.

8. 9. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, Sözlü Bildiri Ödülü, 2012.

9. Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, Yurtdışı Yayın 1.lik Ödülü, 2016.

10. 13. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, Sözlü Bildiri Ödülü, 2016

Katıldığı Kurslar:

1. Türk Tabipler Birliği, ĠĢyeri Hekimliği Kursu, Ġzmir 1996.

2. Klinisyenler İçin İstatistik Ve Makale Yazım Teknikleri. Toraks Derneği 3. Yıllık Kongresi, Antalya 2000.

3. Mekanik ventilasyon: Kime? Ne zaman? Ne kadar? Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, Antalya 2002.

4. Noninvasive positive pressure ventilation - equipment, technique and indications. ERS Annual Congress, Vienna 2003.

5. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu. 2. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Sempozyumu, Ankara 2005.

6. American Thoracic Society, Methods in Epidemiologic, Clinical and Operations Research (MECOR) Course, Level 1, KuĢadası 2009.

7. Techniques in non-invasive mechanical ventilation. ERS Annual Congress, Barcelona 2010.

8. American Thoracic Society, Methods in Epidemiologic, Clinical and Operations Research (MECOR) Course, Level 2, Istanbul 2011.

9. European Resusitation Council, İleri Yaşam Desteği Kursu, Çeşme 2011.

10. Türk Toraks Derneği Okulu, Temel ve İleri Bronkoskopi Kursu, İzmir 2011.

11. ERS School Course on Pulmonary Hypertension and Pulmonary Vascular Disease, Lausanne 2011.

12. Diffüz parankimal akciğer hastalıkları. Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, Antalya 2012.

13. American Thoracic Society, Methods in Epidemiologic, Clinical and Operations Research (MECOR) Course, Level 3/4, ÇeĢme 2012.

14. International Course on ECMO & Euro ELSO, Paris 2014.