Uzm. Dr. ESRA KORKMAZ KIRAKLI
16 Ocak 2019


kadın dr.jpg


            Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Doktor

Tıp Fakültesi (İngilizce)

Hacettepe Üniversitesi

1995

Tıpta Uzmanlık

Radyasyon Onkolojisi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

2000


Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Asistan Doktor

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD

1995–2000

Uzman Doktor

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2000–2006

Uzman Doktor

İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2006–…

Uzman Doktor

Ege Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD

(Geçici Görev)

2016 Nisan-2016 Temmuz

 Katıldığı Kurslar:

- ESTRO Teaching Course on Basic Clinical Radiobiology, Izmir 1996.

- ESTRO Teaching Course on Molecular Oncology for Radiotherapy, Izmir 1999.

- Deney Hayvanları Kursu, İzmir 2000.

- ESTRO Teaching Course on Physics for Clinical Radiotherapy, Izmir 2002.

- IAEA Regional Training Course on Current Trends in Radiation Oncology of Lung Cancer, Izmir 2006.

- Temel İş Sağlığı ve Güvenliği EĞİTİM PROGRAMI, İzmir 2014.

- Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, II. Konturlama kursu, İzmir 2014.

- Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Temel Radyasyon Fiziği Kursu, İstanbul 2014.

- Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Konturlama kursu, İstanbul 2015.

- ESTRO School Pediatric Radiation Oncology, İzmir 2015.

- Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Kemoradyoterapi kursu, Ankara 2015.

- T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Bilgilendirme Semineri, İzmir 2015.

- Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Best of ASTRO kursu, İstanbul 2016.

- Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Tedavi Planlama ve Plan Değerlendirme Kursu, Ankara 2016.

- Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Radyoimmünoterapi Kursu, İstanbul 2016.

- Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Konturlama kursu (ASTRO international e-contouring), İstanbul 2016.

- Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Tedavi Planlama ve Planların Değerlendirilmesi Kursu (Zor Vaka), İstanbul 2017.

- Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Radyoimmünokemoterapi Uygulamaları Kursu, İzmir 2017.

- 14. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Olgular Eşliğinde Meme Kanserinde Bilgi Güncelleme Kursu, Antalya 2017.

- Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Radyobiyoloji Kursu, İzmir 2017.

- Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Radyoterapide Fonksiyonel Görüntüleme Kursu, İzmir 2018.

- Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Normal Doku ve Organ Konturlama (ASTRO International e-Contouring) Kursu, İstanbul 2018.

- Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği-13. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Radyasyon Onkologları için Teranöstik Nükleer Onkoloji Kursu, KKTC 2018.

- İzmir Meme Hastalıkları Derneği, Onkoplastik ve Rekonstrüktif Meme Cerrahisi Kursu, İzmir 2018.

Alınan Ödüller:

1- Radyasyon Onkolojisi Yeterlilik Sınavı 1.ciliği-Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği 2016 Yazılı yeterlilik sınavı

2- Radyasyon Onkolojisi Yeterlilik Sınavı 1.ciliği-Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği 2017 Pratik yeterlilik sınavı

3-Sözel bildiri ödülü. Özsaran Z, Karadokovan A, Yavaş Ö, Gülersoy F, Bildik O, Korkmaz E, Haydaroğlu A. Radyoterapiye bağlı cilt reaksiyonlarının değerlendirmesinde standart hemşirelik bakımının etkinliğinin değerlendirmesi. 13. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya 1999.

4-Sözel bildiri ödülü. Korkmaz Kıraklı E, Takan G, Hoca S, Biber Müftüler F, Yurt Kıçlar A, Arun Kamer S. ‘Süperparamanyetik Demir Oksit Nanoparçacıkların (SPION) Megavoltaj Enerji Düzyinde In Vitro Radyoduyarlılaştırıcı Etkisi’ 22. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 2017.

5-Yayın Desteği 3.lük Ödülü. Korkmaz Kıraklı E, Öztekin Ö. Is Hippocampal Avoidance During Whole Brain Radiotherapy Risky for Patients with Small Cell Lung Cancer? Hippocampal Metastasis Rate and Associated Risk factors. Technology in Cancer Research and Tretmant 2017;Dec;16(6):1202-1208. DOI: 10.1177/1533034617742301 13. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, KKTC, 2018.

 Yürütülen ve Sonlandırılan Proje(ler)

Proje yöneticisi: Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Bilimsel Projeleri Destekleme bursu kapsamında ‘Süperparamanyetik Demir Oksit Nanoparçacıkların (SPION) Megavoltaj Enerji Düzyinde In Vitro Radyoduyarlılaştırıcı Etkisi’ nin araştırılması